Giải pháp Ngân hàng điện tử (Internet Banking) của Nodo sẽ giúp khách hàng cá nhân/doanh nghiệp có tài khoản mở tại Ngân hàng giao dịch qua kênh Internet Banking hoặc ứng dụng Mobile Banking, bao gồm nhưng không giới hạn các chức năng như: Vấn tin tài khoản, Vấn tin lịch sử giao dịch, Chuyển khoản, Thanh toán hóa đơn, Trả nợ vay, Gửi tiết kiệm trực tuyến và Nhận tiền kiều hối….

Lợi ích dành cho khách hàng của ngân hàng

 • - Chủ động quản lý thông tin tài khoản (bao gồm tài khoản thẻ, tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm...)
 • - Thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho khách hàng.
 • - Phương thức truy cập đa dạng, tiện lợi trên nhiều thiết bị giúp khách hàng dễ dàng sử dụng
 • - Giao dịch tài chính an toàn, bảo mật dựa trên công nghệ tiên tiến hàng đầu tại Việt Nam.

Tính năng dành cho khách hàng của ngân hàng

 • - Quản lý tài khoản trực tuyến
 • - Chuyển khoản trực tuyến: trong và ngoài hệ thống của ngân hàng
 • - Tiết kiệm trực tuyến
 • - Thanh toán hóa đơn
 • - Từ thiện trực tuyến và nhiều tính năng khác nữa.

Phương thức xác thực khi giao dịch tại hệ thống

 • - Tin nhắn OTP qua SMS
 • - Tin xác thực OTP qua ứng dụng di động
 • - Thiết bị RSA Token riêng