NODO hợp tác với trường Đại Học Công Nghiệp HCM triển khai chuỗi căng tin trong trường


Tháng 12/2020, Nodo kết hợp với Đại học công nghiệp chính thức triển khai chuỗi nhà hàng ăn uống giải khát trong khu vực nhà trường. Phía NODO phụ trách mặt triển khai công nghệ và quảng bá, giúp tối ưu hoạt động kinh doanh của các dịch vụ ăn uống trong nhà trường.

Hình ảnh căn tin trong trường

 

Sau khi triển khai bước đầu, NODO sẽ tiếp tục mở rộng tính năng công nghệ, giúp nhà trường giải quyết các vấn đề về minh bạch nguồn thu nguồn chi trong nhà trường, cũng như giải quyết các vấn đề về phương thức thanh toán hiện nay.