Ngay cả Facebook cũng có nhiều lỗ hổng bảo mật trên server nội bộ


Orange Tsai, một chuyên gia bảo mật của công ty Devcore, mới đây đã phát hiện thấy một số lỗ hổng bảo mật trên máy chủ nội bộ của Facebook (không phải máy chủ để vận hành mạng xã hội mà chúng ta đang sử dụng). Tsai nhận thấy rằng có ai đó đã "cắm" backdoor vào hệ thống này để ghi nhận lại thông tin đăng nhập của nhân viên Facebook thông qua một phần mềm trao đổi file, và điều này cho phép kẻ tấn công đọc được email hay thậm chí đăng nhập vào VPN của riêng Facebook