Tên miền trong nướcPhí cài đặtPhí duy trì mỗi năm
.vn 450.000 đ 345.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
580.000 đ 436.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.com.vn 450.000 đ 345.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
450.000 đ 345.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.net.vn 450.000 đ 345.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
450.000 đ 345.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.org.vn 300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.info.vn 300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.gov.vn 300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.edu.vn 300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.biz.vn 450.000 đ 345.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
450.000 đ 345.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.name.vn 100.000 đ 100.000 đ
.pro.vn 300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.health.vn 300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.ac.vn 300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...) 300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
300.000 đ 240.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)

 

Tên miền quốc tếPhí cài đặtPhí duy trì mỗi năm
.com Miễn phí 380.000 đ 219.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.net Miễn phí 380.000 đ 219.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.org Miễn phí 380.000 đ
.info Miễn phí 380.000 đ
.us Miễn phí 305.000 đ
.biz Miễn phí 380.000 đ
.cc Miễn phí 560.000 đ
.asia Miễn phí 460.000 đ
.eu Miễn phí 380.000 đ
.me Miễn phí 710.000 đ
.tel Miễn phí 440.000 đ
.ws Miễn phí 560.000 đ
.name Miễn phí 329.000 đ
.tv Miễn phí 710.000 đ
.mobi Miễn phí 560.000 đ
.bz Miễn phí 710.000 đ
.mn Miễn phí 1010.000 đ
.in Miễn phí 440.000 đ
.co.uk Miễn phí 305.000 đ
.co Miễn phí 710.000 đ
.ca Miễn phí 360.000 đ
.es Miễn phí 280.000 đ
.de Miễn phí 280.000 đ
.xxx Miễn phí 2.500.000 đ
.com.ru Miễn phí 380.000 đ
.pro Miễn phí 460.000 đ
.sx Miễn phí 932.000 đ
.pw Miễn phí 213.000 đ
.nl Miễn phí 327.000 đ
.rest Miễn phí 987.000 đ
.bar Miễn phí 3.077.000 đ
.associates Miễn phí 831.000 đ
.media Miễn phí 831.000 đ
.lease Miễn phí 1.286.000 đ
.kaufen Miễn phí 1.754.000 đ
.toys Miễn phí 831.000 đ
.town Miễn phí 831.000 đ
.university Miễn phí 1.283.000 đ
.uk Miễn phí 299.000 đ
.accountants Miễn phí 2.279.000 đ
.actor Miễn phí 932.000 đ
.attorney Miễn phí 794.000 đ
.audio Miễn phí 409.000 đ
.berlin Miễn phí 1.344.000 đ
.bharat Miễn phí 329.000 đ
.bid Miễn phí 822.000 đ
.blackfriday Miễn phí 932.000 đ
.blue Miễn phí 464.000 đ
.build Miễn phí 1.757.000 đ
.capetown Miễn phí 712.000 đ
.casa Miễn phí 712.000 đ
.christmas Miễn phí 767.000 đ
.click Miễn phí 272.000 đ
.cn Miễn phí 313.000 đ
.cn.com Miễn phí 1069.000 đ
.co.com Miễn phí 794.000 đ
.co.de Miễn phí 357.000 đ
.com.de Miễn phí 299.000 đ
.consulting Miễn phí 794.000 đ
.cooking Miễn phí 794.000 đ
.country Miễn phí 794.000 đ
.credit Miễn phí 2.279.000 đ
.creditcard Miễn phí 3.544.000 đ
.cricket Miễn phí 1.757.000 đ
.degree Miễn phí 1069.000 đ
.dentist Miễn phí 932.000 đ
.desi Miễn phí 519.000 đ
.diet Miễn phí 547.000 đ
.durban Miễn phí 712.000 đ
.enegry Miễn phí 2.252.000 đ
.engineer Miễn phí 932.000 đ
.fashion Miễn phí 932.000 đ
.fishing Miễn phí 794.000 đ
.flowers Miễn phí 794.000 đ
.forsale Miễn phí 794.000 đ
.garden Miễn phí 932.000 đ
.gift Miễn phí 547.000 đ
.global Miễn phí 1.757.000 đ
.green Miễn phí 2.169.000 đ
.guitars Miễn phí 767.000 đ
.haus Miễn phí 794.000 đ
.help Miễn phí 547.000 đ
.hiphop Miễn phí 547.000 đ
.horse Miễn phí 794.000 đ
.host Miễn phí 2.224.000 đ
.hosting Miễn phí 767.000 đ
.ink Miễn phí 794.000 đ
.investments Miễn phí 2.279.000 đ
.jobs Miễn phí 3.407.000 đ
.joburg Miễn phí 712.000 đ
.juegos Miễn phí 409.000 đ
.kim Miễn phí 464.000 đ
.lawyer Miễn phí 932.000 đ
.link Miễn phí 327.000 đ
.loans Miễn phí 2.279.000 đ
.london Miễn phí 1.207.000 đ
.luxury Miễn phí 13.307.000 đ
.menu Miễn phí 932.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.207.000 đ
.nyc Miễn phí 794.000 đ
.ooo Miễn phí 739.000 đ
.party Miễn phí 767.000 đ
.pics Miễn phí 547.000 đ
.pictures Miễn phí 409.000 đ
.pink Miễn phí 464.000 đ
.press Miễn phí 1.757.000 đ
.property Miễn phí 767.000 đ
.pub Miễn phí 794.000 đ
.quebec Miễn phí 932.000 đ
.red Miễn phí 464.000 đ
.rocks Miễn phí 382.000 đ
.rodeo Miễn phí 794.000 đ
.sagathan Miễn phí 409.000 đ
.sc Miễn phí 2.444.000 đ
.science Miễn phí 767.000 đ
.sexy Miễn phí 547.000 đ
.shabaka Miễn phí 519.000 đ
.social Miễn phí 932.000 đ
.software Miễn phí 932.000 đ
.soy Miễn phí 794.000 đ
.space Miễn phí 299.000 đ
.surf Miễn phí 712.000 đ
.tattoo Miễn phí 767.000 đ
.tires Miễn phí 2.252.000 đ
.tokyo Miễn phí 492.000 đ
.trade Miễn phí 822.000 đ
.uno Miễn phí 519.000 đ
.vc Miễn phí 1042.000 đ
.vegas Miễn phí 1.482.000 đ
.vodka Miễn phí 794.000 đ
.wang Miễn phí 409.000 đ
.webcam Miễn phí 822.000 đ
.website Miễn phí 574.000 đ
.wedding Miễn phí 932.000 đ
.wiki Miễn phí 739.000 đ
.xyz Miễn phí 409.000 đ
.rest Miễn phí 987.000 đ
.sx Miễn phí 932.000 đ
.date Miễn phí 839.000 đ
.top Miễn phí 460.000 đ
.win Miễn phí 767.000 đ
.com.au Miễn phí 730.000 đ
.download Miễn phí 870.000 đ