Giải pháp Cổng thanh toán trực tuyến (Payment Gateway) từ Nodo

Giải pháp Payment Gateway từ Nodo là hệ thống phần mềm tập trung, trao đổi và xử lý các giao dịch thanh toán giữa người tiêu dùng có thẻ, tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử với các Doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, dịch vụ trên Internet. Cổng thanh toán đáp ứng các yêu cầu cao nhất về yếu tố bảo mật, được Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng tại Việt Nam chứng nhận.

Nghiệp vụ chính của Cổng thanh toán trực tuyến mà Nodo mang đến

  • - Nghiệp vụ thanh toán điện tử
    • + Giao dịch thanh toán cước trên máy ATM
    • + Giao dịch thanh toán điện tử tại quầy giao dịch Ngân hàng
  • - Nghiệp vụ xử lý bản tin: Năng lực xử lý trên 1.500.000 giao dịch/ngày
  • - Nghiệp vụ báo cáo


Lợi ích của doanh nghiệp triển khai giải pháp Payment Gateway của Nodo

  • - Mở rộng nhiều hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ hoặc tài khoản ngân hàng, thu hút được các khách hàng tiềm năng.
  • - Triển khai kết nối đơn giản, việc thanh toán cho khách hàng của doanh nghiệp rất dễ dàng...