Google và Facebook chia sẻ thiết kế trung tâm dữ liệu mới, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn


Trước sự phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên Internet of Things, các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Amazon, Microsoft buộc phải nâng cấp cơ sở hạ tầng qui mô hơn để có thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng gia tăng nhanh chóng. Trong đó có việc xây dựng các trung tâm lưu trữ dữ liệu mới, vốn là một trong những yếu tố rất quan trọng để các dịch vụ dựa trên đó.