Từ 1/6: Tất cả các ứng dụng cho Apple Watch sẽ phải là 'native'


Apple vừa gửi đi thông điệp chính tức tới các lập trình viên cho watchOS (hệ điều hành của Apple Watch) rằng từ 1/6 tới đây, tất cả các ứng dụng được viết cho hệ điều hành này sẽ phải là ứng dụng hoạt động độc lập ( native app). Các ứng dụng này sẽ được viết bằng bộ SDK của watchOS 2.0, việc một ứng dụng được coi là ' native' sẽ cho phép nó chạy độc lập, mà không cần phải truyền dữ liệu về máy iPhone (đang được kết nối với đồng hồ).