Đăng nhập thông minh bằng hộp sọ của mỗi người: Google Glass, Bone Conduction, chính xác 97%


Bạn ngồi vào máy tính, đeo Google Glass lên, máy tính sẽ tự động nhận diện đúng bạn là ai mà không cần phải gõ mật khẩu hay nói một câu gì cả. Đây là một công nghệ đăng nhập mới đang được người ra xây dựng ở Đức có tên " SkullConduct" bằng cách độ lại chiếc kính Google Glass. Google Glass dùng loa Bone Conduction ( loa qua xương) để phát một đoạn sóng âm tới hộp sọ của người đeo và sau đó nhận lại phản hồi là một đoạn tần số duy nhất của mỗi người, microphone trên Google Glass sẽ tiếp nhận tần số đó và dùng nó để phân biệt mỗi người dùng với nhau.