Khi nào bạn cần gói dịch vụ này?

 • - Bạn có nhu cầu triển khai một phần mềm quản trị & hoạch định nguồn lực doanh nghiệp hợp nhất, tích hợp đầy đủ các nghiệp vụ sản xuất/kinh doanh để vận hành doanh nghiệp của bạn một cách trơn tru.
 • - Bạn có ngân sách hợp lý cho việc đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin và sẵn sàng cho việc nâng tầm quản trị, tạo đà phát triển bền vững cho doanh nghiệp của bạn
 • - Bạn không có kinh nghiệm về việc triển khai các phần mềm quản lý doanh nghiệp nói chung và Odoo nói riêng.
 • - Bạn không thu xếp được thời gian để tự nghiên cứu & triển khai.
 • - Bạn cần một nhà cung cấp dịch vụ tùy biến & triển khai Odoo có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về hệ thống Odoo.
 • - Bạn muốn việc triển khai chắc chắn phải thành công.
 • - Bạn không muốn sau 5 năm, phần mềm của bạn phải bỏ đi vì không thể nâng cấp hay thay đổi phù hợp với thời cuộc mới.

Quá trình triển khai của Nodo

 • Giai đoạn 1: Chúng tôi sẽ lắng nghe nhu cầu của bạn
 • - Chúng tôi tìm hiểu về hạ tầng công nghệ thông tin hiện tại của bạn.
 • - Chúng tôi tìm hiểu hoạt động sản xuất / kinh doanh của bạn cũng như định hướng của bạn cho doanh nghiệp trong tương lai.
 • - Chúng tôi lắng nghe nhu cầu và mơ ước của bạn về một hệ thống Công nghệ thông tin hợp nhất giúp vận hành toàn bộ doanh nghiệp của bạn.
 • - Chúng tôi tìm hiểu về mặt bằng năng lực và trình độ công nghệ thông tin của toàn bộ cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp của bạn.
 • - Chúng tôi tìm hiểu về ngân sách mà bạn có thể thu xếp để đầu tư cho Công nghệ thông tin để từ đó đưa ra các phương án triển khai phù hợp với ngân sách cũng như giúp bạn tính toán ROI (tỷ suất thu hồi vốn đầu tư vào phần mềm, hay còn gọi là "Tỷ lệ hoàn vốn").

 • Giai đoạn 2: Chúng tôi đề xuất phương án và giải pháp
 • Căn cứ trên các thông tin mà chúng tôi đã thu thập được trong quá trình tìm hiểu ở Giai đoạn 1, chúng tôi sẽ suy nghĩ, phân tích các nhu cầu cũng như đặc thù của doanh nghiệp để từ đó đề xuất các phương án cũng như lập dự toán sơ bộ cho từng phương án để bạn có thể dễ dàng lựa chọn.

 • Giai đoạn 3: Chúng tôi bắt tay vào Thiết kế & Xây dựng hệ thống
 • Căn cứ trên phương án mà bạn lựa chọn ở bước 2, chúng tôi sẽ bắt tay vào thiết kế & xây dựng hệ thống.
 • - Chúng tôi xây dựng bản đặc tả kỹ thuật để bạn phê duyệt, đảm bảo những gì chúng tôi sẽ làm là đúng với những gì bạn mong muốn.
 • - Để đảm bảo khả năng mở rộng & nâng cấp trong tương lai, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của mã nguồn mở. Việc này còn giúp cho bạn không bị phụ thuộc vào chúng tôi hay bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác.
 • - Chúng tôi "bám sát" vào API (giao diện lập trình ứng dụng) của Odoo để giúp giảm thiểu thời gian triển khai cũng như chi phí bảo trì trong tương lai.
 • - Chúng tôi kiểm thử nội bộ và tiến hành triển khai thử nghiệm với sự tham gia của chính bạn và các đồng nghiệp của bạn.

 • Giai đoạn 4: Chúng tôi thực hiện việc triển khai
 • Chúng tôi thành lập một nhóm chuyên trách để thực hiện việc triển khai cùng với bạn. Quá trình triển khai có thể bao gồm các công việc sau:
 • - Chúng tôi lập trình để nhập tự động các dữ liệu cũ của bạn vào trong cơ sở dữ liệu của hệ thống Odoo. Các dữ liệu này có thể bao gồm: dữ liệu sản phẩm, dữ liệu khách hàng, dữ liệu kế toán, dữ liệu hóa đơn, v.v. Việc của bạn là cung cấp cho chúng tôi các bộ dữ liệu này theo định dạng (Excel hoặc CSV) mà chúng tôi yêu cầu.
 • - Chúng tôi tư vấn, hướng dẫn các cán bộ/nhân viên của doanh nghiệp cách ứng dụng Odoo trong công việc hàng ngày của họ.
 • - Chúng tôi liên tục kiểm tra, giám sát, đánh giá, điều chỉnh các dữ liệu được nhập bởi cán bộ / nhân viên trong doanh nghiệp của bạn đồng thời đưa ra các lời khuyên về cách thức nhập liệu, tổ chức dữ liệu đối với các cán bộ / nhân viên này.
 • - Đối với đội ngũ cán bộ quản lý của bạn, chúng tôi sẽ tư vấn về cách thức quản trị doanh nghiệp hiện đại được tích hợp trong phần mềm Odoo để họ có thể vận dụng giải quyết các nhu cầu quản lý, quản trị trong suốt quá trình hoạt động tại doanh nghiệp
 • - Chúng tôi tổ chức họp định kỳ với bạn (và các đồng nghiệp) để đánh giá các giai đoạn trong quá trình triển khai cũng như tìm cách tháo gỡ các vướng mắc và phát sinh (nếu có).
 • Trong một số trường hợp, giai đoạn này có thể thực hiện song song với giai đoạn 3 cho các tính năng đã có sẵn của Odoo mà doanh nghiệp của bạn có thể ứng dụng ngay. Với cách làm như vậy, bạn có thể ứng dụng ERP ngay từ những giai đoạn đầu của quá trình triển khai mà không nhất thiết phải chờ đợi sự hoàn chỉnh 100%.

 • Giai đoạn 5: Kiểm thử và Bàn giao
 • - Chúng tôi thực hiện tối ưu hóa mã nguồn phần mềm để đảm bảo hệ thống tiêu thụ tài nguyên ở mức tối thiểu, giúp bản giảm thiểu chi phi thường xuyên cho việc duy trì phần mềm.
 • - Chúng tôi kiểm thử lần cuối để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn với mọi dữ liệu bạn có.
 • - Cài đặt phần mềm bản chính thức lên server của bạn.
 • - Tối ưu bảo mật với nền tảng là cơ sở hạ tầng bạn có.
 • - Kết thúc dự án và ký kết biên bản nghiệm thu và bàn giao.