Hệ thống phần mềm tính cước và quản lý khách hàng hỗ trợ các hãng cung cấp dịch vụ viễn thông và các đơn vị dịch vụ khác có thể quản lý thông tin khách hàng, các loại hình dịch vụ của khách hàng và quản lý tính cước các dịch vụ mà khách hàng sử dụng.

Các chức năng chính của hệ thống gồm:

 • + Quản lý thông tin khách hàng.
 • + Quản lý thông tin các loại dịch vụ khách hàng sử dụng
 • + Quản lý tính cước các loại dịch vụ khách hàng sử dụng
 • + Phân hệ hỗ trợ chăm sóc khách hàng - Customer Selfcare
 • + Quản lý phát hành thông báo cước cho khách hàng.
 • + Phân hệ thu thập và xử lý dữ liệu chi tiết các loại dịch vụ khách hàng sử dụng
 • + Phân hệ bảo mật hệ thống
 • + Phân hệ sao lưu, phục hồi hệ thống
 • + Phân hệ quản trị hệ thống

Lợi ích:

 • + Hệ thống giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác quản lý và tính cước cho khách hàng nhanh gọn và hiệu quả.
 • + Nhiều phân hệ chức năng đáp ứng đầy đủ những nhu cầu sử dụng đa dịch vụ của khách hàng.
 • + Nghiệp vụ giao dịch được thực hiện thông suốt nhờ hệ thống vận hành ổn định.
 • + Tính bảo mật cao.
 • + Dễ dàng nâng cấp và mở rộng khi phát sinh nhu cầu mới trong quản lý và tác nghiệp